loa nghe nhac


Sinh nhật năm 1 tuổiHai tuổi, đang nằm trên giường
Năm tuổi, ăn bánh bố mua cùng với chị gái

Sáu tuổi, đi du lịch Chung Pyung cùng với gia đình

Bảy tuổi, sinh nhật tại nhà trẻ

Chín tuổi, học lớp 2, đi cắm trại đằng sau trường học
Mười tám tuổi, trong lễ tốt nghiệp trung học

Quảng Cáo