Giáo án kể chuyện lớp 4 : Lời ước dưới trăng
loa nghe nhac
- Đây là giáo án lên lớp chuyên đề Tiếng Việt của trường có 4 file: Đây là giáo án dạy bài kể chuyện 4 : Lời ước dưới trăng - Dạng bài nghe thầy cô kể trên lớp

Của cô giáo : Phạm Thị Nhã - Giáo viên lớp 4A3 - trường Tiểu học Kiền Bái - huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng - Đây là giáo án lên lớp chuyên đề Tiếng Việt của trường có 4 file:


1. Cấu chuyện : Lời ước dưới trăng

2. Giáo án trình chiếu Power point để dạy bài này?

3. Phim quy trình dạy bài kể chuyện lớp 4 -5 dạng Kể lại câu chuyện thầy cô vừa kể trên lớp

4 . Giáo án chi tiết dạy bài : lời ước dưới trăng dạng file word

===> chú ý phần c của bài tập 3 : Cô giáo đã cho học sinh kể lại một phần câu chuyện theo kiểu sáng tạo đóng hoạt cảnh.

Mời thầy cô xem giáo án và tải toàn bộ giáo án này về
Giáo án kể chuyện lớp 4, Lời ước dưới trăng


[Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]
Tài liệu bằng Microsoft PowerPoint
[Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]
Quảng Cáo