Welcome to phukienjewelry.com

    Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng

  • Tổng thanh toán: 0

Xem tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Nhẫn đính đá cao cấp 9 Nhẫn đính đá cao cấp 9
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 9
99.000₫ 200.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 9 Nhẫn đính đá cao cấp 9
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 9
99.000₫ 200.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 8 Nhẫn đính đá cao cấp 8
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 8
99.000₫ 200.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 8 Nhẫn đính đá cao cấp 8
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 8
99.000₫ 200.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 7 Nhẫn đính đá cao cấp 7
new
37%
Nhẫn đính đá cao cấp 7
156.000₫ 245.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 7 Nhẫn đính đá cao cấp 7
new
37%
Nhẫn đính đá cao cấp 7
156.000₫ 245.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 6 Nhẫn đính đá cao cấp 6
new
45%
Nhẫn đính đá cao cấp 6
189.000₫ 340.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 6 Nhẫn đính đá cao cấp 6
new
45%
Nhẫn đính đá cao cấp 6
189.000₫ 340.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 5 Nhẫn đính đá cao cấp 5
new
25%
Nhẫn đính đá cao cấp 5
150.000₫ 200.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 5 Nhẫn đính đá cao cấp 5
new
25%
Nhẫn đính đá cao cấp 5
150.000₫ 200.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 4 Nhẫn đính đá cao cấp 4
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 4
99.000₫ 200.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 4 Nhẫn đính đá cao cấp 4
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 4
99.000₫ 200.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 3 Nhẫn đính đá cao cấp 3
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 3
99.000₫ 200.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 3 Nhẫn đính đá cao cấp 3
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 3
99.000₫ 200.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 2 Nhẫn đính đá cao cấp 2
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 2
99.000₫ 200.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 2 Nhẫn đính đá cao cấp 2
new
51%
Nhẫn đính đá cao cấp 2
99.000₫ 200.000₫

Nhẫn đính đá cao cấp 10 Nhẫn đính đá cao cấp 10
new
0%
Nhẫn đính đá cao cấp 10 Nhẫn đính đá cao cấp 10
new
0%
Nhẫn đính đá cao cấp 1 Nhẫn đính đá cao cấp 1
new
31%
Nhẫn đính đá cao cấp 1
69.000₫ 100.000₫
Nhẫn đính đá cao cấp 1 Nhẫn đính đá cao cấp 1
new
31%
Nhẫn đính đá cao cấp 1
69.000₫ 100.000₫

"Bộ trang phục trên người tôi chưa tới 200.000 đồng được mua từ mấy cái shop đồ cũ mà tôi tình cờ gặp đâu đó trên đường. Đã hai năm nay tôi không mua quần áo mới. Chỉ thỉnh thoảng mua đồ si cho cả khi đến văn phòng và những chuyến đi chơi" - Mai thoải mái kể về "lai lịch" bộ quần áo trên người mình.

Dây chuyền vàng cao cấp 9 Dây chuyền vàng cao cấp 9
new
6%
Dây chuyền vàng cao cấp 9
189.000₫ 199.000₫
Dây chuyền vàng cao cấp 9 Dây chuyền vàng cao cấp 9
new
6%
Dây chuyền vàng cao cấp 9
189.000₫ 199.000₫

Dây chuyền vàng cao cấp 8 Dây chuyền vàng cao cấp 8
new
48%
Dây chuyền vàng cao cấp 8
180.000₫ 340.000₫
Dây chuyền vàng cao cấp 8 Dây chuyền vàng cao cấp 8
new
48%
Dây chuyền vàng cao cấp 8
180.000₫ 340.000₫

Dây chuyền vàng cao cấp 7 Dây chuyền vàng cao cấp 7
new
20%
Dây chuyền vàng cao cấp 7
160.000₫ 200.000₫
Dây chuyền vàng cao cấp 7 Dây chuyền vàng cao cấp 7
new
20%
Dây chuyền vàng cao cấp 7
160.000₫ 200.000₫

Dây chuyền vàng cao cấp 6 Dây chuyền vàng cao cấp 6
new
19%
Dây chuyền vàng cao cấp 6
3.650.000₫ 4.500.000₫
Dây chuyền vàng cao cấp 6 Dây chuyền vàng cao cấp 6
new
19%
Dây chuyền vàng cao cấp 6
3.650.000₫ 4.500.000₫

Dây chuyền vàng cao cấp 5 Dây chuyền vàng cao cấp 5
new
31%
Dây chuyền vàng cao cấp 5
450.000₫ 650.000₫
Dây chuyền vàng cao cấp 5 Dây chuyền vàng cao cấp 5
new
31%
Dây chuyền vàng cao cấp 5
450.000₫ 650.000₫

Dây chuyền vàng cao cấp 4 Dây chuyền vàng cao cấp 4
new
32%
Dây chuyền vàng cao cấp 4
6.800.000₫ 10.000.000₫
Dây chuyền vàng cao cấp 4 Dây chuyền vàng cao cấp 4
new
32%
Dây chuyền vàng cao cấp 4
6.800.000₫ 10.000.000₫